Και Μια Ειδική Αναφορά στο Νηπιαγωγείο Μας

Η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας το θεμελιώδη ρόλο του νηπιαγωγείου στη διαμόρφωση πολυδιάστατων δημιουργικών προσωπικοτήτων που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με μέτρο και ήθος, έχει θεσμοθετήσει την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών σε νηπιαγωγείο και έχει αναλάβει δια του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την θέσπιση του πλαισίου λειτουργίας και την εποπτεία των νηπιαγωγείων της χώρας.

Στο νηπιαγωγείο της ΦΩΛΙΤΣΑΣ, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας από την αρχή της λειτουργίας της, εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές (ανάλογες της Bank Street στις ΗΠΑ και του Reggio Emilia στην Ιταλία) σύμφωνα με τις οποίες

  • ακούγεται η φωνή των παιδιών και λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους,
  • ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται,
  • προκαλείται η έκφραση και αξιοποίηση της σκέψης τους και απελευθερώνεται η δημιουργικότητά τους,
  • ευνοείται και ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και του εκπαιδευτικού, καθώς και των παιδιών μεταξύ τους, ενώ παράλληλα κάθε παιδί υποστηρίζεται να αναπτύξει την αυτονομία του,
  • δίνονται ευκαιρίες για απόκτηση εμπειριών και γνώσεων με τρόπο βιωματικό.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα που ακολουθείται από το νηπιαγωγείο μας διέπεται από τις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) με γνωστικά αντικείμενα τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη μελέτη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία και έκφραση (εικαστικά, δραματική τέχνη, μουσική, φυσική αγωγή) και την πληροφορική.

Ωστόσο το νηπιαγωγείο μας επιδιώκει να μην περιορίζεται στην εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ αλλά να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ιδιαίτερες ανάγκες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού γύρω από τον «πυρήνα» του παιχνιδιού!  ‘Ετσι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δεν υπερτερεί με στείρο τρόπο αλλά συνδυάζεται με τη βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία (μέθοδος Project).

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μας συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους και τη βαθμιαία εισαγωγή και προσαρμογή των παιδιών μας στο πιο δομημένο και «αυστηρό» εκπαιδευτικό πλαίσιο του δημοτικού σχολείου, διαμορφώνοντας 6χρονες προσωπικότητες που θα πάνε στην Α’ Δημοτικού με ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση, φιλομάθεια, υπευθυνότητα και σεβασμό.