Μεταφορά

Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με 8 σχολικά λεωφορεία που πληρούν όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις συντήρησης και ασφάλειας που επιβάλλει ο νόμος.  Επίσης οι οδηγοί τους επιλέγονται μέσα από μια πολύ αυστηρή διαδικασία και είναι έμπειροι επαγγελματίες του χώρου.