Ε.Σ.Π.Α. για Δίδακτρα Βρεφικού, Παιδικού Σταθμού

Ε.Σ.Π.Α. για Δίδακτρα Βρεφικού, Παιδικού Σταθμού

Ε.Σ.Π.Α. για δίδακτρα Βρεφικού – Παιδικού σταθμού:

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eetaa.gr
Η γραμματεία του σχολείου μας είναι ανοιχτή όλη μέρα για περισσότερες διευκρινήσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.9346541 – 210.9315168