Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ

Τέμπερες, μαρκαδόροι και ξυλομπογιές μαζί με μεγάλα χαρτιά, πηλός, χαλκός αργαλειός, κέντημα, όλα άριστης ποιότητας από το σταθερό προμηθευτή μας ΠΛΑΙΣΙΟ, ενθουσιάζουν καθημερινά τις παιδικές ψυχές και γίνονται μικρά αριστουργήματα στα παιδικά χέρια! 

Αποκορύφωση της εικαστικής δημιουργίας στη ΦΩΛΙΤΣΑ αποτελεί η έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας που γίνεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.

Και όταν μουδιάσουν τα παιδιά μας από τη ζωγραφική και τις κατασκευές, αρχίζουν τα … όργανα!  Απλά μουσικά όργανα, μουσικοκινητική αγωγή, παιδικά τραγούδια και επένδυση ιστοριών με ήχους και μελωδίες!

Με ζωγραφική, χειροτεχνία και μουσική, ο νους ηρεμεί, η ψυχή τρέφεται από τις αισθήσεις, η γνώση γίνεται εύληπτη και η χαρά της τέχνης αναβλύζει !

Παιδικά προγράμματα εκπαίδευσης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές: ΟΙ κύριοι λόγοι αυτών των προγραμμάτων είναι, Η εξοικείωση του παιδιού με το P/C και με την τεχνολογία. Eπίσης αρκετά από τα προγράμματα εκπαίδευσης διδάσκονται σαν παραμύθι με παιδικά DVD.

 

ΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Σύμβολα φθόγγων βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι ο προφορικός λόγος κωδικοποιείται σε γραπτό και αντίστροφα.  Επίσης, ομαδοποιήσεις, αντιστοιχίσεις και εξοικείωση με τα σύμβολα της αριθμητικής είναι το πρώτο βήμα για την προσέγγιση των θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών της πληθικότητας, του συνόλου κλπ.

‘Ετσι, με παιχνίδι και χαρά, τα παιδιά προετοιμάζονται για να προσαρμοστούν στις ανάγκες του δημοτικού σχολείου.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε μια να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει …». Το παραμύθι, ο νοητικός φανταστικός χώρος όπου το παιδί αντιμετωπίζει και ξεπερνά τις προκλήσεις και τους φόβους του, μαζί με την παιδική λογοτεχνία, τα γλωσσικά παιχνίδια και το θεατρικό παιχνίδι, γίνονται από τις εκπαιδευτικούς μας εργαλεία γλωσσικής αγωγής  ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν το λεξιλόγιο και την ικανότητα δομημένης γλωσσικής έκφρασης.

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Η διδασκαλία των αγγλικών γίνεται από ειδική εκπαιδευτικό και βασίζεται στο παιχνίδι με τις αγγλικές λέξεις που τα παιδιά συναντούν στο περιβάλλον τους, σε βιβλία, επιγραφές, στην τηλεόραση κλπ.

Σκοπός είναι να αντιληφθούν την έννοια της «ξένης» γλώσσας, να εξοικειωθούν σταδιακά με την αγγλική προφορά και να προετοιμασθούν για τη συστηματική εκμάθησή της στο δημοτικό.