Οι Εκπαιδευτικοί και Το Προσωπικό Μας

grdt

‘Ολες οι εκπαιδευτικοί της ΦΩΛΙΤΣΑΣ είναι απόφοιτοι αποκλειστικά ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ενώ οι βοηθοί τους έχουν επιλεχθεί από τις καλύτερες ιδιωτικές σχολές της Αθήνας και έχουν προηγουμένως αποκτήσει εμπειρία εξασκούμενες επί 2 έτη κοντά μας πριν αναλάβουν πλήρη καθήκοντα βοηθών.  Συγκεκριμένα, έχουμε μόνιμη συνεργασία με τη σχολή «ΚΟΡΕΛΚΟ» που επιλέγει τις αριστούχες μαθήτριες του για πρακτική εξάσκηση κοντά μας.

Της επιλογής όλου του προσωπικού μας (εκπαιδευτικού και μη) προηγείται αυστηρότατος έλεγχος των σπουδών τους, της οικογενειακής κατάστασής τους και της υγείας τους.