Διατροφή

Η παιδική είναι η ηλικία κατά την οποία όχι μόνο αναπτύσσεται ταχύτατα ο ανθρώπινος οργανισμός αλλά παράλληλα εγκαθίστανται οι διατροφικές συνήθειες που τείνουν να ακολουθούν το παιδί σε όλη τη ζωή του.

Στη ΦΩΛΙΤΣΑ, την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης του διαιτητικού προγράμματος έχει αναλάβει ειδικός διατροφολόγος σε συνεργασία με τον παιδίατρο.

Τα προϊόντας διατροφής είναι πάντα εξαιρετικής ποιότητας (φρέσκο κρέας και ψάρι, νωπά λαχανικά, φρούτα κλπ) και προέρχονται από σταθερούς προμηθευτές.